Regulamin

REGULAMIN ŚWIECKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

Sezon 4 – 2018 rok

§1

Organizatorami Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki są Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. Rozgrywki odbywają się pod honorowym patronatem zastępcy Burmistrza Świecia, Krzysztofa Kułakowskiego.

§2

Drużyna występująca w Świeckiej Amatorskiej Lidze Koszykówki może liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zawodnik zgłoszony do rozgrywek nie może być graczem zrzeszonym jednocześnie w klubie, występującym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki (od trzeciej ligi w górę), chyba, że jest w wieku juniora, juniora starszego lub młodszym.

§3

Zawodnik zgłoszony do ŚALK musi posiadać stały adres zameldowania na terenie Powiatu Świeckiego lub w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego, zobowiązany jest potwierdzić w inny sposób stały adres zamieszkania/zameldowania. Zawodnicy poniżej 18. roku życia muszą przedstawić zgodę opiekunów prawnych na grę w rozgrywkach.

§4

Organizatorzy nie ubezpieczają dodatkowo rozgrywek. Startujący w lidze, dokonują tego na własną odpowiedzialność.

§5

Warunkiem udziału w Świeckiej Amatorskiej Lidze Koszykówki jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie przewidzianym na rekrutację zespołów, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłata wpisowego wynoszącego 800 zł brutto.

§6

Drużyna może liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby graczy w formularzu zgłoszeniowym, drużyna ma prawo do uzupełnienia składu w terminie późniejszym. Każdy zespół wyznacza kierownika drużyny, który jest osobą uprawnioną do kontaktu z organizatorami rozgrywek. Każda z drużyn ma prawo dokonać jednego transferu zawodnika z innej drużyny. Gracz ten musi pozostać do końca sezonu w nowej ekipie i nie może być ponownie przetransferowany. Zespół, z którego gracz jest transferowany nie zyskuje przez to prawa do dopisania nowego zawodnika. Zespoły, które na liście zgłoszeniowej wpisały mniej niż 12 zawodników mają prawo wpisać w czasie trwania ligi jednego dodatkowego gracza. Istnieje również możliwość zastąpienia jednego gracza na liście podstawowej na zawodnika dodatkowego. Wtedy to zawodnik zmieniany nie może już wystąpić w pierwotnej drużynie.

§7

Na ławce rezerwowych mogą przebywać jedynie osoby zgłoszone do rozgrywek na liście zgłoszeniowej.

§8

Zespoły mają obowiązek występowania na parkiecie w jednolitych koszulkach z numerami zawodników. W przypadku nie posiadania takich strojów, celem identyfikacji każdego gracza, zespół pod rygorem walkowera zobowiązany jest do gry w plastronach z numerami, udostępnianych przez organizatorów rozgrywek.

§9

System rozgrywek Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki: gramy każdy z każdym. Wg końcowej klasyfikacji tworzymy pary play-off : 1-4, 2-3. Te zespoły rywalizują ze sobą, gdzie zwycięzcy awansują do półfinałów. Zespoły, które zajmą miejsca 5-6 grają o 5 miejsce, zespoły które zajmą miejsca 7-8 grają o 7 lokatę. Zespół zajmujący 9 pozycję kończy sezon na ostatniej lokacie.

§10

Mecze rozgrywane będą 4 x 8 minut z zatrzymywanym czasem przy każdej przerwie oraz ewentualną dogrywką w razie remisu, wynoszącą 5 minut. W rundzie play-off mecze rozgrywane będą 4 x 10 minut. Dopuszczalna ilość przewinień na jedną drużynę w jednej kwarcie wynosi 4. Piąty i każdy kolejny faul jest karany rzutami osobistymi. Limit fauli na jednego zawodnika, zgodnie z europejskimi standardami wynosi 5. Zawodnik, który otrzyma przewinienie techniczne ma naliczony jeden faul. Drugie przewinienie techniczne dyskwalifikuje zawodnika z dalszego udziału w meczu oraz eliminuje go z gry w następnym spotkaniu. Każde kolejne przewinienie techniczne tego samego zawodnika będzie skutkowało kolejną pauzą gry. Piąty faul oznacza również konieczność opuszczenia parkietu przez danego gracza. Jeżeli drużyna zdekompletuje się w ten sposób, że na parkiecie przebywać będzie mniej niż czterech zawodników, mecz zostaje zweryfikowany jako walkower 0:20 dla drużyny przeciwnej. Walkower zostaje również odgwizdany, jeśli drużyna nie stawi się na mecz zgodnie z zamieszczonym terminarzem w czasie dłuższym niż 15 minut od wyznaczonej pierwotnej godziny meczu. Terminy meczów wraz z godzinami zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej rozgrywek oraz profilu Fb co najmniej tydzień przed planowanymi spotkaniami.

§11

Drugi faul niesportowy będzie traktowany, jako przewinienie techniczne.

§12

Minimalna ilość zawodników zgłoszonych do meczu, wynosi 5. Jeżeli zespół nie będzie dysponował taką ilością graczy, mecz zostaje oddany walkowerem. W protokole meczowym można wpisać całą dwunastkę zgłoszoną do rozgrywek.

§13

W ŚALK obowiązuje przepis 24 sekund na rzut oraz 14 sekund przy ponowieniu akcji, zgodnie z aktualnymi przepisami gry w koszykówkę.

§14

Każdy zespół może skorzystać z przerw na żądanie (trwających 60 sekund) trzykrotnie w czasie meczu: raz w pierwszej i dwa w drugiej połowie meczu. W przypadku dogrywki każdej drużynie przysługuje dodatkowy czas w postaci jednej przerwy na żądanie.

§15

Organizator zastrzega karę regulaminową w postaci 100 zł za wyjątkowo niesportowe przewinienie techniczne zawodnika. W przypadku braku wpłaty za karę zawodnika, ten jest zawieszony i nie może zagrać w kolejnym meczu, aż do momentu uregulowania wpłaty.

§16

Organizator wprowadza opłatę za przełożenie spotkania w wysokości 100 zł.

§17

Mecze Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki będą rozgrywane w Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w weekendy, począwszy od marca 2018 roku do końca maja lub czerwca w zależności od ilości zgłoszonych zespołów i przyjętego systemu rozgrywek.

§18

Zespół, stawiając się na wyznaczony mecz ma do dyspozycji szatnię z prysznicami. Odpowiedzialnym za pobór klucza do szatni jest kierownik drużyny lub osoba upoważniona przez niego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

§19

Uczestnicy ŚALK zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu. W przeciwnym wypadku mogą zostać przez organizatorów wyproszeni z obiektu.

§20

W przypadku wątpliwości, organizatorzy pozostawiają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.